Werkwijze – stappenplan

1. Kennismaking - briefing

De werkwijze van WITDESIGN kenmerkt zich door SAMENWERKING. Enerzijds met de opdrachtgever, anderzijds met de uitvoerenden. De klant van WITDESIGN praat direct met de ontwerpers. Zodat zij zich een goed beeld kunnen vormen van het wensen en eisen pakket van de opdrachtgever(s).

2. Ontwerp

Na de eerste kennismaking, de briefing gaan de ontwerpers aan de slag. In voorkomende gevallen wordt ook een debriefing of extra brainstorm georganiseerd. Om tot een optimaal resultaat te komen wordt tussentijds veel overlegd met de opdrachtgever. Dat resulteert in projecten die naadloos aansluiten bij karakter en doelstelling van de opdracht. Perfecte projecten die het verhaal van de opdrachtgever vertellen.

3. Offerte

Al tijdens het ontwerpen (van stand, showroom, winkel, interieur) wordt gestart met de voorbereidingen om tot een betrouwbare prijsopgaaf te komen. Zodat in een vroege fase duidelijkheid ontstaat over het kosten aspect. WITDESIGN is gewend voor fixed prijzen projecten turnkey op te leveren.

4. Projectbegeleiding t/m oplevering

Na akkoord verzorgt WITDESIGN de gehele voorbereiding en bouwbegeleiding tot en met de oplevering. Inclusief de grafische vormgeving.  Terugkoppeling vind plaats als dat wenselijk is. Doel is de opdrachtgever zo zorgeloos mogelijk door het traject te loodsen.

Interesse?

Neem gerust contact met ons op, we bekijken graag met u de mogelijkheden.

Home » Diensten » Werkwijze